Uskonnon käsikirja | Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) | Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) | Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) | Uskontojen maailmat (UE4) | Uskonto Suomessa (UE5) | Opettajalle | Kuvapankki


Ylioppilaskirjoitukset



Opintoverkko


Etusivu

Ylioppilaskirjoitukset

Hyödyllisiä linkkejä

Kuvapankki

Opettajan opas/lisämateriaali

Kirjat


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Evankelis-luterilaisen uskonnon koe 25.3.2011

1. Intian uskonnollinen nykytilanne.
Mainintoja nykytilanteesta seuraavissa kappaleissa
343 kastilaitos
352 uskonto ja yhteiskunta
353 uushindulaisuus

2. Miten Raamattua voi tutkia tieteellisesti?

76-79 tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta
38 eksegetiikka (teologian alana)

3. Paaviuden historialliset ja uskonnolliset perusteet....

131 Pietari ja Paavali
148-149 kappaleet Paavin maallinen valta kasvaa ja Paavi Gregorius Suuri
152 katolisen kirkon hierarkia
162-163 paavius keskiajalla
226-227 kappaleet Vatikaani ja paavi sekä Paavin valinta
294-295 kappale Katolinen kirkko

4. Mitä näkökulmia kristillinen etiikka tuo keskusteluun pakolaisista, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista?

268-269 kristillinen käsitys ihmisestä
288 arvot, ihanteet ja normit
292-293 kristillinen etiikka
294 luterilaisen etiikan erityispiirteitä
296-299 yhteiskunta ja globaalietiikka
322-323 ihmisoikeudet

5. Mitkä tekijät vaikuttivat luterilaisen reformaation käynnistymiseen?

174-177 uskonpuhdistuksen vuosisata, reformaation tausta, Martti Luther

Myös
182-185 Englannin ja Sveitsin uskonpuhdistukset
430-432 Ruotsi-Suomen uskonpuhdistus

6. Piispojen rooli ja tehtävä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

460-461 evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakunnan hallinto

7. Ohessa on esitetty..Millaiset eri maailmankatsomukselliset ja uskonnolliset vaikutteet heijastuvat suomalaisten uskomuksissa?

258-263 kuolema, käsitys kristinuskon mukaan ja muita käsityksiä
450-455 suomalaisten uskonnollisuus
50-51 uskonto ja yksilö: uskonnollisuuden tyypittelyä
24-25 maailmankatsomus ja elämänkatsomus
276-277 uskonnoton ajattelu

8. Jeesuksen vuorisaarnan merkitys

111-112 Vuorisaarna
117-119 Jeesuksen vertaukset
292-293 kristillinen etiikka - Uuden testamentin eettisiä periaatteita

+9. Esittele ja pohdi erilaisia uskonnollisen vapaamielisyyden eli liberalismin muotoja....

21 uskontojen tulevaisuus
50 uskonnollisuuden tyypittelyä (ei suoraan termiä liberalismi)
64-65 yhteiskunnasta eristäytyvä uskonnollisuus (liberalismin vastakohta)
68 uskonnonvapaus
79 eksistentialistinen raamatuntulkintatapa
206-209 uskonnollinen tilanne Yhdysvalloissa, käsite liberalismi
450-453 suomalainen uskonnollisuus

+10. Kärsimyksen ongelma eri uskonnoissa. Käsittele vastauksessasi vähintään kolmea eri uskontoa.
254-255 kärsimys
256-257 muiden uskontojen (kuin kristinuskon) käsityksiä kärsimyksestä
86 Jobin kirja
47 ikuisia kysymyksiä - kärsimys
354 buddhalaisuuden käsitys kärsimyksestä
264-265 elämän kriisit ja niistä selviäminen (kristillinen etiikka)
278-281 hyvä ja paha




Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003